تعدیل مزاج

تعدیل مزاج

سبک زندگی و تغذیه پیامبران و ائمه سرشار از رموزی است که توجه به آنها.می تواند ضامن سلامتی جسمی و روحی انسان باشد. با دانلود رایگان فایل.صوتی تعدیل مزاج که برگرفته از کلام معصومین و ریشه در ذات و مزاج هر فرد دارد.پرده از رازهای سلامت برداشته خواهد شد..

دانلود رایگان فایل صوتی تعدیل مزاج
تعدیل مزاج در این فایل سعی کردیم با در نظر گرفتن اصول و مضامین قرآنی و روایی نگاهی. مزاجی جهت پیشگیری و درمان بیماری ها داشته باشیم. علاوه بر این با داشتن.یک نگاه مزاجی سعی کنیم تا سبک زندگی درست با الگو قرار دادن زندگی ائمه و پیامبران نتایج. درخشانی را در مسیر زندگی افراد ایجاد نماییم.مزاج افراد از اهمیت بالایی برخوردار بوده. و می تواند تمامی ابعاد جسمی خلقی روحی اشخاص را تحت تاثیر قرار دهد.این فایل صوتی پیش زمینه ای برای درک دوره رازهای سلامت از نگاه ائمه می باشد. در این دوره تمامی نکات مزاجی و روایی لازم جهت داشتن سبک زندگی.درست ارائه شده است.امیدواریم بتوانیم با ارائه این مطالب و همچنین همت و تلاش.شما در پیروی از این نکات به نتایج درخشانی دست پیدا کنیم.در این فایل صوتی با ارائه مثال های جالبی.از تاثیر مزاج بر سلامت جسم و روح و همچنین با ارائه نحوه برخورد مزاجی ائمه و پیامبران و دستورات.ایشان برای داشتن زندگس سالم و مبازه با بیماری های به الگوسازی جالبی جهت رسیدن به یک سبک و روش درمانی رسیده ایم.انشاالله با عنایت به این دستورات و عمل به این الگوها ساختار.وسبک درستی از مسیر زندگی خود برای رسیدن به اهداف خودمان ای

تعدیل مزاج