سالنمای حجامت در سال ۹۹

سالنمای حجامت در سال 99

سالنمای حجامت در سال ۹۹

رنگ سبز

روزهای دوازده تا پانزده، روز های پانزده، نوزده، بیست و یک و پنج شنبه آخر هر ماه قمری.سالنمای حجامت در سال ۹۹

رنگ آبی

روزهای هفت و چهارده ماه رومی حریزان.

اولین سه شنبه ماه رومی آذار

روزهای سه شنبه ای که مصادف با هفده، نوزده یا بیست و یک ماه قمری می شوند.

روزهای جمعه

روزهای چهارشنبه

ماه مبارک رمضان سالنمای حجامت در سال ۹۹

ماه رومی کانون اول: از بیست و سه آذر تا بیست و سه دی

نکته: در صورت تداخل روزهای مناسب و نامناسب، بهتر است حجامت به موارد ضروری محدود شود.

بنابر روایات اگر حجامت ضروری باشد، انجام آن در ایام نامناسب نیز بلامانع است اما برای از بین بردن اثرات منفی این حجامت های ضروری، حتما باید سه مسئله را مد نظر داشت:

قرائت آیت الکرسی

سه بار طلب خیر کردن از خداوند متعال

ذکر شریف صلوات.

که به ویژه بر مورد اول تاکید زیاد شده است. سالنمای حجامت در سال ۹۹

سبک زندگی و تغذیه پیامبران و ائمه سرشار از رموزی است که توجه به آنها می تواند ضامن سلامتی جسمی و روحی انسان باشد. با دانلود رایگان فایل صوتی تعدیل مزاج که برگرفته از کلام معصومین و ریشه در ذات و مزاج هر فرد دارد پرده از رازهای سلامت برداشته خواهد شد.سبک زندگی و تغذیه پیامبران و ائمه سرشار از رموزی است که توجه به آنها می تواند ضامن سلامتی جسمی و روحی انسان باشد. با دانلود رایگان فایل صوتی تعدیل مزاج که برگرفته از کلام معصومین و ریشه در ذات و مزاج هر فرد دارد پرده از رازهای سلامت برداشته خواهد شد.
سالنمای حجامت در سال 99